Știri județul AlbaȘtiri județul Mureș

FOTO: Bilanț al activității Jandarmeriei Alba, în 2017 – peste 770 misiuni de asigurare a ordinii publice și 870 acţiuni de intervenţie la solicitări ,,112”

FOTO: Bilanț al activității Jandarmeriei Alba, în 2017 – peste 770 misiuni de asigurare a ordinii publice și 870 acţiuni de intervenţie la solicitări ,,112”

Email

Jandarmeria Alba şi-a prezentat activitatea pe care a desfăşurat-o în anul 2017. Misiunile executate de instituţie au scăzut cu 27 % faţă de anul 2016, cea mai importantă creştere – peste 23% fiind înregistrată pe linia misiunilor de asigurare a ordinii publice.

Vineri, 19 ianuarie a.c., în prezenţa domnului locotenent colonel Brâncoveanu Gheorghe Marian, Împuternicit Adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, subprefectul Judeţului Alba, doamna Popescu Monica şi a preşedintelui consiliului județean al judeţului Alba, domnul Ion Dumitrel, s-a desfăşurat evaluarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “ Avram Iancu ” Alba în anul 2017.

Activitatea a fost condusă de domnul colonel Giurea Marius-Claudiu, Inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Avram Iancu” Alba care a evidenţiat rezultatele obţinute, greutăţile întâmpinate şi modul de rezolvare a acestora, conturând totodată şi principalele direcţii de acţiune pentru anul 2018. Evenimentul a avut loc la sediul Instituţiei Prefectului al judeţului Alba, în prezenţa cadrelor inspectoratului precum şi a invitaţilor din partea altor componente a Sistemului Naţional de Ordine şi Siguranţă Publică.

Potrivit documentelor de bilanţ, anul 2017 a reprezentat pentru Jandarmeria Alba o perioadă încărcată din punct de vedere operativ, determinată de dinamica accentuată a fenomenelor sociale ce au avut loc în zona de responsabilitate, care a presupus o preocupare permanentă de eficientizare a activităţilor şi misiunilor destinate creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor şi creşterii încrederii acestora în acţiunile efectivelor inspectoratului. Considerăm că prin acţiunile planificate şi realizate în perioada analizată, direcţiile de acţiune au fost urmate de realizarea obiectivelor propuse, chiar dacă în ceea ce priveşte sistemul de alocare şi utilizare a resurselor s-au întâmpinat greutăţi datorate nivelului scăzut de asigurare materială şi a fondurilor bugetare insuficiente.

Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o prioritate pentru Jandarmeria Alba care, prin structurile sale specializate, a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv. Astfel, pe parcursul anului 2017 au fost documentate, organizate şi executate aproximativ 8.000 misiuni în domeniul asigurării, menţinerii şi restabilirii ordinii publice, independent sau în cooperare/colaborare cu alte instituţii, cu 27 % mai puține faţă de anul 2016.

Pe linia asigurării ordinii publice, obiectivul principal l-a constituit realizarea climatului de ordine şi siguranţă pe timpul desfăşurării manifestărilor şi adunărilor publice organizate în zona de competenţă precum şi prevenirea escaladării unor stări de tensiune şi transformarea acestora în acte de violenţă cu impact în spaţiul public.
Pe parcursul anului au fost organizate peste 770 misiuni de asigurare a ordinii publice, cu 23% mai multe faţă de anul precedent. Din totalul acestor misiuni 107 au fost organizate şi executate la manifestări de protest, faţă de anul precedent când au fost organizate 6 misiuni, 347 au fost organizate şi executate la manifestări culturale, faţă de anul precedent când au fost organizate 274 misiuni, 107 la manifestări sportive, faţă de anul precedent când au fost organizate 103 misiuni și o misiune la alte manifestări faţă de anul precedent când au fost organizate 8 misiuni.
În cadrul misiunilor de asigurare a ordinii publice au fost misiuni care au presupus un efort suplimentar pentru organizarea şi executarea lor din care exemplificăm manifestările de protest din municipiul Alba Iulia, Ziua Naţională a României, „Târgul de Fete” de pe Muntele Găina precum şi manifestările cultural artistice din municipiile Alba Iulia, Sebeş şi Blaj.

În acest context dorim să apreciem sprijinul acordat de către Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu Mureș care, în situația organizării de adunări publice de amploare au sprijinit cu efective unitatea noastră contribuind semnificativ prin profesionalismul acestora la desfășurarea în bune condiții a misiunilor.

Prin eforturile de conştientizare depuse şi dialogul purtat permanent cu organizatori şi participanţii, s-a înţeles necesitatea desfăşurării acestor manifestări în cadrul legal existent, fiind depuse în majoritatea cazurilor cereri de avizare la nivelul primăriilor. Eficienţa misiunilor de asigurare a ordinii publice reiese din faptul că toate aceste manifestări s-au desfăşurat în bune condiţii, fără a se înregistra disfuncţionalităţi sau incidente.

Un alt obiectiv important l-a constituit pregătirea structurilor specializate şi asigurarea operativităţii pentru restabilirea ordinii publice în zona de responsabilitate a inspectoratului. Atât la nivelul unităţii cât şi la subunităţile dislocate au funcţionat permanent echipe de intervenţie care au răspuns operativ solicitărilor cetăţenilor, pentru rezolvarea diferitelor probleme pe linia ordinii publice, marea majoritate fiind pentru aplanarea unor scandaluri sau conflicte de mică amploare. Astfel, pe parcursul anului, au fost executate un număr de 870 acţiuni de intervenţie la solicitări ,,112” înregistrându-se o scădere cu 42 % faţă de anul precedent când au fost executate un număr de 1.232 acțiuni de intervenție. Menţionăm că în acest an efectivele inspectoratului nu au intervenit pentru restabilirea ordinii publice de mare amploare.

Pe linia executării misiunilor de asigurare a pazei şi protecţiei instituţionale, misiuni care ocupă o pondere importantă în activitatea instituţiei, s-a avut în vedere cunoaşterea şi aplicarea actelor normative incidente în materie şi gestionarea eficientă şi oportună a problematicii acestui gen de misiuni, având în vedere atât situaţia operativă existentă în zona de responsabilitate, cât şi dinamica adoptării şi intrării în vigoare a unor noi reglementări legale. Nu au fost înregistrate disfuncţionalităţi sau vulnerabilităţi ale dispozitivelor de pază şi protecţie, beneficiarii apreciind unanim profesionalismul efectivelor de jandarmi.

Activitatea pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale s-a concretizat în pregătirea şi executarea a 16 acţiuni preventive, din care majoritatea s-au desfăşurat în mediul şcolar. Pe timpul executării misiunilor specifice efectivele unităţii au constatat 90 infracţiuni, cu 18,18% mai puţine faţă de anul trecut când au fost constatate un număr de 110 infracţiuni şi un număr de 879 contravenţii, cu 37,61% mai puţine faţă de anul precedent când au fost constatate un număr de 1409 contravenţii.

Printre priorităţile Jandarmeriei Alba în anul 2018 se numără perfecţionarea şi eficientizarea activităţii logistice în vederea asigurării unui suport optim îndeplinirii misiunilor şi gestionării resurselor avute la dispoziţie, achiziţionarea de mijloace specifice de ordine publică şi de echipament de protecţie în vederea completării şi modernizării structurilor operative, continuarea activităţilor pentru implementarea concepţiei de creştere a securităţii sediului propriu, redimensionarea sistemului de formare profesională continuă care să conducă la apropierea acesteia de nevoile reale de pregătire a personalului impuse de misiunile operative, îmbunătăţirea dotării şi înzestrării cu tehnică, echipamente şi aparatură a structurilor operative, atât din fonduri bugetare, cât şi prin utilizarea fondurilor nerambursabile oferite de Uniunea Europeană, întărirea capacităţii de promovare a unei imagini coerente, credibile şi stabile a Jandarmeriei Române, prin realizarea transparenţei în relaţiile cu mass-media şi consolidarea relaţiilor cu societatea civilă.

La nivelul inspectoratului a fost adoptat un stil de muncă dinamic, participativ, bazat pe respectarea principiilor moderne ale unui management eficient, fermitate şi responsabilitate faţă de îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, corectitudine în folosirea legală şi oportună a resurselor umane, materiale şi financiare.

Echipa managerială a inspectoratului, a desfăşurat permanent activităţi de sprijin, îndrumare şi control, urmărindu-se refacerea coeziunii efectivelor, formarea şi perfecţionarea pregătirii personalului din subordine astfel încât activitatea acestora să se desfăşoare la parametrii optimi, iar deficienţele să fie eliminate.

Se poate arăta faptul că activitatea inspectoratului a fost una pozitivă, cu multiple realizări şi rezultate pozitive atât în domeniul operativ cât şi a celui de suport contribuind astfel, alături de celelalte instituţii abilitate, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, la consolidarea climatului de ordine şi siguranţă publică, la prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional, toate acestea ducând la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului pe raza judeţului Alba.

Invitaţii prezenţi la activitatea de evaluare au evidenţiat colaborarea foarte bună cu Jandarmeria Alba pe parcursul anului precedent şi au remarcat buna pregătire şi disponibilitatea dovedite de jandarmi pe timpul executării misiunilor în comun. În unanimitate au admis că rezultatele notabile obţinute anul trecut şi faptul că instituţia nu s-a confruntat cu evenimente deosebite se datorează profesionalismului personalului. Alături de poliţişti şi de celelalte instituţii cu atribuţii în asigurarea ordinii şi liniştii publice, jandarmii au contribuit la situarea judeţului Alba printre primele judeţe la nivel naţional în ceea ce priveşte siguranţa climatului de ordine şi securitate publică.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Email

Publicat la Fri, 19 Jan 2018 14:26:55 +0000

Curier Judetean