Știri județul Alba

Amenzi de 60.000 de lei pentru „muncă nedeclarată”. Nereguli constatate de ITM Alba, în urma controalelor în teren

Amenzi de 60.000 de lei pentru „muncă nedeclarată”. Nereguli constatate de ITM Alba, în urma controalelor în teren

Inspectorii ITM Alba au aplicat două amenzi în valoare totală de 60.000 de lei pentru muncă nedeclarată şi au dat 19 avertismente, în urma controalelor desfăşurate în perioada 8-12 octombrie.

În domeniul relaţiilor de muncă, au fost verificate 45 de unităţi, cu un număr total de 855 de salariaţi. Inspectorii au descoperit 70 de nereguli şi trei persoane cu „muncă nedeclarată”.

Au aplicat două amenzi în valoare totală de 60.000 lei şi trei avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • angajatorul nu face dovada comunicării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului în cauză;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal;
 • neevidenţierea corectă a timpului lucrat;
 • nu a fost depus în termenul legal la ITM Alba, extrasul din registrul de evidență al zilierilor pentru luna precedentă;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu este completat la zi ori nu a fost transmis în termenul prevăzut de lege.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost verificate 43 de unităţi, constatate 84 deficienţe şi aplicate 16 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor
 • lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate
 • lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
 • lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
 • organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 • lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate
 • desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.