BILANȚUL Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad pe anul 2017

BILANȚUL Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad pe anul 2017

ȘTIRI

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La nivelul Ministerului Public a fost demarată prezentarea bilanţului pe anul 2017 privind activitatea unităţilor din subordine, conform calendarului stabilit de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,

În acest context, în data de 30.01.2018, la ora 1100, a avut loc şedinţa  de evaluare a activităţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad şi a unităţilor din subordine, în  sala  de  conferinţă a Hotelului Continental din  municipiul Arad.

La eveniment au participat, din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, domnul procuror general Ion Braşoveanu, doamna procuror general adjunct Camelia Miculescu-Ungur şi  domnul procuror  general  adjunct Marius Neculcea.

Rezultatele obţinute în cursul anului 2017 au  confirmat evoluţia pozitivă a activităţii desfăşurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad şi de parchetele subordonate, evidenţiind, totodată, capacitatea acestora de a-şi asuma şi îndeplini proiecte, priorităţi şi strategii, aspecte reflectate şi în principalii indicatori statistici (după caz şi în dinamica principalilor indicatori statistici):

Volumul de activitate, centralizat, al procurorilor de la toate parchetele din judeţ este următorul:

a) Total cauze penale soluţionate ……………………………………………………………..9446

– din care – trimiteri în judecată……..………………………………………………………………….1125

Inculpaţi trimişi în judecată ….……………………………………………………………….. 1267

– din care arestaţi..………………………………………………………………………………….. 8

b) Total cauze penale soluţionate cu acorduri de recunoaştere a vinovăţiei……………….59

– cu inculpaţi…………………….….………………………………………………………………..6

c) Suspecţi faţă de care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală ………………….762

d) Minori trimişi în judecată.……………………………………………………………94

– din care arestaţi………….…..……………………………………………………………………..21

e) Total contestaţii şi apeluri penale declarate……………………………………………135

– soluţionate ………..…………………………………………………………………….. 125

– din care: – admise ……………………………………………………………………….91

– respinse.……………………………………………………………………..34

– retrase……………………..…………………………………………………..0

f) Total contestaţii şi apeluri civile declarate……………………………..…………………3

– soluţionate ………..…………………………………………………………………….3

– din care: – admise ……………………………………………………………………2

– respinse……………………………………………………………………1

g) Număr participări în şedinţe de judecată……………………………………………10895

– penale ……………..……………………………………………………………………..9790

– civile……………………………………………………………………………………….1105

h) Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorului….6423

– din care: – penale …..…………………………………………………………………….5820

– civile ……………..………….………………………………………………….603

i) Numărul hotărârilor judecătoreşti verificate …………………….. 4179

– din care: – penale …..………………………………………………………………………3555

– civile ……………..………….…………………………………………………624

Volumul de activitate al procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad

a) Total cauze penale soluţionate ……………………………………………………………..683

– din care  – trimiteri în judecată ………………………………………………………………….108

Inculpaţi trimişi în judecată.….………………………………………………………………..133

– din care arestaţi …………………………………………………………………………………..9

b) Total cauze penale soluţionate cu acorduri de recunoaştere a vinovăţiei……………….11

– cu inculpaţi ……………….….………………………………………………………………..11

c) Suspecţi faţă de care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală…………….5

d) Minori trimişi în judecată …………………………………………………………………………….3

– din care arestaţi……………………………………………………………………………………0

e) Total contestaţii şi apeluri penale declarate ……………………………………………..28

– soluţionate ………..………………………………………………………………24

– din care: – admise …………………………………………………………….19

– respinse …………………………………………………………..5

– retrase …………………………………………………………….0

f) Total contestaţii şi apeluri civile declarate……………………………………….2

– soluţionate ………..………………………………………………………………..1

– din care: – admise ………………………………………………………………..2

– respinse ………………………………………………………………1

g) Număr participări în şedinţe de judecată……………………………………………….2535

– penale…………..……………..…………………………………………………………….1759

– civile ……………..…………………………………………………………………………..776

h) Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorului…..1705

– din care: – penale …..……………………………………………………………….1271

– civile ……………..………….…………………………………………..434

i) Numărul hotărârilor judecătoreşti verificate…………….801

– din care: – penale …..………………………………………………………………489

– civile ……………..………….……………………………………………312

Indicele de restituiri (procentajul cauzelor restituite în anul 2017 din totalul cauzelor soluţionate prin rechizitoriu în aceeaşi perioadă), totalizat pe unităţile de parchet din judeţ – 0,09% (1 din 1066)

  1. a) indicele general de restituiri, totalizat pe toate unităţile de parchet de pe lângă judecătoriile din judeţul Arad este 0,10% (1 din 958).
  2. b) indicele total de restituiri la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad este 0% (0 din 108);

Indicele de achitări definitive (procentul de achitaţi definitiv în anul 2017 din numărul total al inculpaţilor trimişi în judecată în aceeaşi perioadă), totalizat pe unităţile de parchet din judeţ – 0,47% (6 din 1267)

  1. a) indicele general de achitări definitive, totalizat pe toate unităţile de parchet de pe lângă judecătoriile din judeţul Arad este 0,52% (6 din 1134).
  2. b) indicele general de achitări definitive la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad este 0 % (0 din 133);

Ponderea cauzelor trimise la procuror de instanţele de judecată în vederea continuării urmăririi penale, din totalul sesizărilor instanţelor cu acorduri de recunoaştere a vinovăţiei,   totalizat pe unităţile de parchet din judeţ – 3,38% (2 din 59)

  1. a) indicele general de trimiteri, totalizat pe toate unităţile de parchet de pe lângă judecătoriile din judeţul Arad este 0% (0 din 48).
  2. b) indicele general de trimiteri la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad este 18,18 % (2 din 11);

Priorităţile Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad şi a tuturor unităţilor din judeţul Arad, circumscrise celor asumate de Ministerul Public vor rămâne şi în anul 2018 şi vor consta în principal în:

Ø  continuarea pregătirii şi specializarea procurorilor în vederea instrumentării eficiente a tuturor cauzelor, indiferent de natura şi complexitatea acestora;

Ø  aplicarea cu rigurozitate a strategiilor locale de combatere a infracţiunilor de corupţie, evaziune fiscală, contrabandă, spălare de bani, elaborate la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, parte integrantă a strategiilor şi politicilor naţionale implementate în aceste domenii;

Ø  desfăşurarea unei activităţi susţinute de combatere a infracţiunilor de violenţă împotriva persoanei, în special a infracţiunilor contra vieţii, caracterizată de promptitudine şi fermitate;

Ø  eficientizarea activităţilor de urmărire penală proprie şi de supraveghere a cercetărilor penale efectuate de organele de poliţie;

Pentru informarea publică, întregul material de bilanţ va fi postat pe site-ul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad  secţiunea „Raport de activitate”.

Critic Arad,1 februarie 2018 5:33

parchet-bilant

Publicat la Thu, 01 Feb 2018 15:33:40 +0000

Front 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More