Știri județul Constanța

Ce firma va asigura caldura in sezonul de iarna, in cladirile si statiile de pe raza Regionalei CF Constanta (document)

sursa               Compania Națională de Căi Ferate “CFR” – SA a încheiat un contract de servicii cu societatea Viosil Instalconstruct SRL. Valoarea contractului este de  66.903,6 lei. Denumirea contractului este „service și reparații la centralele termice cu puteri sub 70 kw și instalații termice aferente, aflate pe raza SRCF Constanța”.
 
Persoane cu funcții de decizie

Maer Dorin Ioan – Director, Anton Radu – Șef Revizorat SC, Mega Joița – Director Adjunct Moisei Gigi Claudiu – Șef Divizie Linii, Șapera Mihai C-tin – Șef Serviciu Întreținere Clădiri, Popa Valeria – Inginer, Serviciul Întreținere Clădiri, Tudică Mirela – Economist, Divizia Linii Tiron Gabriela – Șef Serviciu PDFC Economic, Ciobanu Alina Manuela – Șef Serviciu BAI Economic, Denghel Roxana – economist, Economic Raceanu Camelia – Sef Oficiu Juridic, Butoi Marcel – Șef Birou, Oficiul Juridic, Nacu Camelia Jurist – Oficiul Juridic, Popescu Adriana Laurenția – Jurist, Oficiul Juridic, Tuzluchi Iulia – Jurist, Oficiul Juridic, Poșircă Daniela – Jurist, Oficiul Juridic, Stanciu Florina Olimpia – Jurist, Serviciul Achiziții Publice, Magnea Maria – Sef Serviciu Achizitii Publice, Bascoveanu Mariana – Inginer, Serviciul Achiziții Publice, Dascalescu Roxana-Georgiana – Inginer, Serviciul Achiziții Publice, Toader Daniel-Marius Expert achiziții – Serviciul Achizitii Publice

Descrierea contractului

Asigurarea căldurii in sezoanele de iarna in clădirile si stațiile CF de pe raza Regionalei CF Constanta, asigurarea funcţionării echipamentelor, aducerea in parametrii funcționali a instalațiilor existente, revizii tehnice, revizii anuale la începutul sezonului de iarna, intervenții accidentale la cerere, reparații, lucrări pentru autorizarea la scadenta, conform specificațiilor caietului de sarcini, prin intermediul unui număr de 29 centrale termice cu puteri sub 70 kw.

Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile

Entitatea contractanta va răspunde la solicitările de clarificări în a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.

Despre Viosil Instalconstruct SRL

Societatea Viosil Instalconstruct SRL a fost înființată în anul 2002, în București, sector 5.

Potrivit Registrului Comerțului, consultat la data de 6 ianuarie 2019, capitalul social subscris este de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale, fiecare a câte 10 lei.
Asociații și administratorii societății sunt Teodor Nicolae și Sebastian Florian Ilie.
 
Domeniul de activitate principal este „lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat”.

Pentru anul fiscal 2017, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 7573272 lei, un profit de 1806740 lei și un număr mediu de 44 angajați.

 
În secțiunea „Documente“ puteți consulta anunțul de atribuire a contractului de pe licitatiapublica.ro.
 
Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria „Combaterea criminalității în achizițiile publice“.