Două microîntreprinderi și un IMM din Arad au semnat contracte de finanțare în cadrul Regio-POR 2014-2020 cu ADR Vest

Două microîntreprinderi și un IMM din Arad au semnat contracte de finanțare în cadrul Regio-POR 2014-2020 cu ADR Vest

18 microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii din Regiunea Vest au semnat contracte de finanțare în cadrul Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, luni, 5 feruarie. Doar trei dintre acestea sunt din Arad.

Cele două microîntreprinderi din Arad sunt Isa Natal SRL și Raul Lele SRL, iar singurul IMM este BGMPack Prestcom Bogmat SRL.

Finanțarea nerambursabilă obținută de aceste companii este acordată în cadrul Regio-Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 A. – Microîntreprinderi și Prioritatea de investiții 2.2 IMM.

Firmele care vor primi finanțare activează în sectoarele: construcții, industria prelucrătoare (fabricarea mobilei, betonului, fabricarea instrumentelor și dispozitivelor medicale, fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat, a utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice, a ambalajelor din plastic, precum și operatiuni de mecanică generală) dar și în domeniul hotelier, activități recreative, activități de realizare a înregistrarilor audio și editare muzicală precum și sănătate. Lista cu cele 18 proiecte câștigătoare se găsește atașat.

Prin implementarea acestor proiecte se vor achiziționa echipamente, inclusiv programe informatice, care vor contribui la creșterea competitivității economice, la dezvoltarea de noi produse sau servicii, precum și la crearea de noi locuri de muncă.

Proiectele contractate cumulează o valoare totală de 9,04 milioane euro, finanțarea nerambursabilă fiind de 4,74 milioane euro (la cursul Inforeuro de 4,644 lei/euro).

14 din cele 18 contracte semnate au fost depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1A Microîntreprinderi. În cadrul acestui apel de proiecte au fost depuse 364 de proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 55,14 milioane euro – valoare ce reprezintă 200,07% din alocarea regională pentru acest apel de proiecte (alocarea regională este de 27,56 miloane de euro). Dintre acestea, 98 de proiecte au fost contractate, 108 proiecte sunt transmise la Autoritatea de Management POR spre contractare, 13 proiecte se află în etapa de precontractare, iar 145 de proiecte au fost respinse, retrase sau reziliate.

De asemenea, celelalte 4 proiecte contractate au fost depuse în cadrul apelului de proiecte 2.2. IMM. În cadrul acestui apel de proiecte au fost depuse 68 de proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 36,02 milioane euro – valoare ce reprezintă 176,92% din alocarea regională pentru acest apel de proiecte (alocarea regională este de 20,36 miloane de euro). Dintre acestea, 8 proiecte au fost contractate, 32 proiecte sunt transmise la Autoritatea de Management POR spre contractare, 14 proiecte se află în etapa de precontractare, iar 14 de proiecte au fost respinse sau retrase.

Atât apelul de proiecte destinat microîntreprinderilor, cât și cel destinat IMM-urilor sunt în prezent închise.

View Fullscreen

Publicat la Tue, 06 Feb 2018 09:59:04 +0000

Business

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More