Obligaţii fiscale 2018: TAXĂ lunară pentru românii plecaţi mai mult de şase luni în străinătate

Obligaţii fiscale 2018: TAXĂ lunară pentru românii plecaţi mai mult de şase luni în străinătate

În perioada ianuarie-februarie, se organizează mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba

– operator controlor date III -I la Serviciul Rutier – Sistematizare, control tehnic, legalitatea transporturilor şi suport, poziţia 127 din statul de organizare al unităţii.

Condiţii: absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; absolvenţi de curs operare calculator; apţi medical, psihologic; să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate „Secrete de serviciu”.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 26 ianuarie 2018

Concurs: 2 martie 2018, ora 12.00 proba scrisă; 7 martie 2018, ora 12.00 proba interviu.

– muncitor calificat IV – I (bucătar) la Serviciul Logistic – Administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă – Popotă, poziţia 72 din statul de organizare al unităţii.

Condiţii: absolvenţi de studii generale; absolvenţi a uneia din următoarele forme de pregătire: absolvent de şcoală de arte şi meserii/şcoală profesională, domeniul turism şi alimentaţie, calificare bucătar sau absolvent al unui curs de calificare în meseria de bucătar; apţi medical şi psihologic.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 26 ianuarie 2018

Concurs: 2 martie 2018, ora 11.00 proba practică; 7 martie 2018, ora 11.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, eu sediul în Alba lulia, Piaţa Ion .C. Brătianu nr. 1B, telefon 0258/806161, interior 20112, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00

Citeşte şi ANGAJĂRI din SURSĂ EXTERNĂ la POLIŢIE. Peste 700 posturi scoase la concurs în Alba şi în ţară. ÎNSCRIERI

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

– consilier debutant (S) – Compartiment juridic

Condiţii: studii superioare în specialitatea postului; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2018

Concurs: 25 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 29 ianuarie 2018, ora 12.00: proba interviu.

– informatician debutant (SSD) – Compartiment informatizare

Condiţii: studii superioare în specialitatea postului; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2018

Concurs: 25 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 29 ianuarie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– consilier clasa I, gradul superior – Direcţia Venituri – Biroul urmărire impozite taxe locale persoane fizice şi juridice.

Condiţii: studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL) – ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 30 ianuarie 2018, ora 15:00

Concurs: 12 februarie 2018, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, Alba Iulia; 13 februarie 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse ,Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Centrul Naţional de Informare şi Promovarea Turistică Municipiul Alba Iulia (Primăria Alba Iulia)

– consilier (agent turism), gradul debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): istorie, ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau filologie (DL): limbi modeme aplicate; vechimea în specialitatea studiilor necesare: -; curs de agent de turism/ghid. absolvit cu certificat de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P V, şi M.E.N.; cunoştinţe de: Word, Excel, Power Point, Internet; cunoştinţe de minimum o limbă de circulaţie internaţională nivel avansat; constituie un avantaj cunoaşterea unei a doua limbă de circulaţie internaţională nivel avansat

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 ianuarie 2018, ora 15.00

Concurs: 6 februarie 2018, ora 11.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– şef serviciu – Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului – Serviciul autorizări

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă: ştiinţe inginereşti – domeniile de licenţă – inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor sau inginerie şi management şi în domeniile de licenţă – arhitectură şi urbanism; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie numiţi intr-o funcţie publică de clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 ianuarie 2018, ora 15:00

Concurs: 13 februarie 2018, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC (pentru deţinătorii certificatului E.C.D.L. complet, se va echivala proba suplimentară pentru testarea cunoştinţelor de nivel mediu); 14 februarie 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

– consilier clasa I, gradul principal, la Direcţia de Asistenţă Socială, Serviciul beneficii sociale şi evaluare primară, Compartiment financiar contabilitate

Condiţii: studii universitate de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 29 ianuarie 2018, ora 15:00

Concurs: 7 februarie 2018, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, Alba Iulia; 8 februarie 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse “Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

– şef birou – Direcţia venituri – Biroul constatare, impunere persoane fizice

Condiţii: studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 ianuarie 2018, ora 15:00

Concurs: 30 ianuarie 2018, ora 11.00: proba scrisă (Centrul de resurse, Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia); data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A, telefon: 0372/586.473.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

– şef serviciu la Serviciul întreţinere şi Deservire.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau administrative; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 2 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 ianuarie 2018, ora 16.00

Concurs: 29 ianuarie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg” Alba

– şef centru

Condiţii: studii superioare dc specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei, asistenţei sociale şi sociologic cu vechime minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale

Casa de tip Familial „Speranţa Copiilor”, Cugir

– şef centru

Condiţii: studii superioare dc specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei, asistenţei sociale şi sociologic cu vechime minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos

– medic primar specialitatea psihiatrie (1/2 post – 0,5 normă)

– medic primar specialitatea psihiatrie (1/2 post – 0,5 normă)

– medic specialist specialitatea psihiatrie (2 posturi)

– medic (5 posturi)

Condiţii pentru posturile de medic/medic specialist/medic primar: studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certifical de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală; certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs

– inspector de specialitate debutant

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul ştiinţelor economice.

– terapeut ocupaţional debutant (2 posturi)

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în terapie ocupaţională.

– infirmier debutant (5 posturi)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2018, ora 16.00

Concurs: 23 ianuarie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Alba Iulia

– îngrijitor, în cadrul Compartimentului personal nedidactic.

Condiţii: nivelul studiilor – studii medii; vechimea necesare ocupării postului – 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 ianuarie 2018

Concurs: 31 ianuarie 2018, ora 09.00: proba practică; 31 ianuarie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu“, Aba Iulia, Str. Toporaşilor nr. 18, judeţul Aba, telefon 0258835093.

Primăria Comunei Ciugud

– inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment financiar-contabil (funcţie temporar vacantă, perioadă determinată)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 ianuarie 2018, ora 16.00

Concurs: 25 ianuarie 2018 , ora 11.00: proba scrisă; 29 ianuarie 2018 , ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ciugud, str. Principală, nr.141, judeţul Alba, telefon 0258/841.205

Clubul Sportiv Şcolar Blaj

– administrator financiar cu 0,5 normă.

Condiţii: nivelul studiilor – superioare; vechime în specialitate – minimum 3 ani.

Concurs: 31 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 2 februarie 2018, ora 10.00 – proba practică; 6 februarie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Şcolar Blaj, telefon: 0258/710.427

Primăria comunei Jidvei

– referent, clasa III, gradul profesional debutant la Compartimentul Cadastru fond funciar.

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 ianuarie 2018, ora 9.00

Concurs: 12 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 16 februarie 2018, ora 10:00: proba interviu.

– muncitor calificat, treapta I, studii generale Compartiment Sală de Sport.

Condiţii: studii generale; vechime în muncă minimum 15 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 22 ianuarie 2018, ora 09:00

Concurs: 30 ianuarie 2018, ora 12:00: proba scrisă; 1 februarie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Jidvei din Satul Jidvei, Județul Alba, str. Perilor nr. 15, telefon 0732.145.832.

Şcoala Gimnazială „Horea“

– administrator financiar – 0.5 normă.

Condiţii: nivelul studiilor – studii superioare în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 30 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 31 ianuarie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială „Horea“, cu sediul în Horea, strada Nicola Vasilşc Ursunr. 22, judeţul Alba, tel. 0765202700.

Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor“Albac

– administrator patrimoniu (perioadă determinată, 29.01.2018 – 30.01.2018)

Condiţii: studii superioare economice cu diplomă de licenţă; cunoştinţe de operare PC; minimum 2 ani vechime în domeniu economic.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 ianuarie 2018, ora 13:00

Concurs: 29 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 30 ianuarie 2018, ora 14.00: proba practică; 30 ianuarie 2018, ora 17.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor“, comuna Albac, judeţul Alba, telefon 0258700768.

ALTE POSTURI

Unitatea Militară 02401 Alba Iulia

– administrator financiar I

Condiţii: studii medii, cu o vechime în specialitatea studiilor de minimum 10 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 ianuarie 2018, ora 12.00

Concurs: 7 februarie 2018, ora 08.30: proba scrisă; 9 februarie 2018, ora 09.00: proba interviu.

– îngrijitor

Condiţii: minimum 10 clase, vechime în muncă minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2018, ora 12:00

Concurs: 20 ianuarie 2018, ora 08:30 proba scrisă; 22 ianuarie 2018, ora 0:00 proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unitatății Militare 02401, Alba Iulia din Ministerul Apărării Naţionale, Alba Iulia, Bd. Revoluţiei nr. 25, telefon 0258/834.010, interior 123.

Liceul ”Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud

– instalator instalaţii tehnico -sanitare şi de gaze

Condiţii: studii medii, fără condiţie de vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 ianuarie 2018, ora 12.00

Concurs: 29 ianuarie 2018, ora 14.00: proba scrisă; 31 ianuarie 2018, ora 14.00: proba practică; 2 februarie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare la Liceul ”Horea, Cloşca şi Crişan” cu sediul în Abrud, Str. Republicii nr. 18, judeţul Alba, telefon 0258.780623

Citeşte şi Patru ani de la accidentul aviatic din Apuseni. Familia Aurei Ion acuză modificarea unor probe din dosar

Publicat la Sun, 14 Jan 2018 11:30:11 +0000

ACTUALITATE

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More