Reprezentanții Finanțelor Publice, despre depunerea Formularului 230

Reprezentanții Finanțelor Publice, despre depunerea Formularului 230

Comunicat. Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, dar și pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei de depunere, până la data de 25 mai 2018, aformularului 230 „Cerere privind destinația sumei până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, vă precizăm următoarele:
Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (CPF), cu modificările și completările ulterioare, subiect al raportului juridic fiscal este contribuabilul care, conform prevederilor art. 18 din același act normativ, își poate îndeplini obligațiile fiscale personal sau printr-unîmputernicit, desemnat potrivit legii.
Conform Instrucțiunilor de completare a formularului menționat, acesta se completează de către contribuabil sau de către împuternicit, înscriind cu majuscule, citeț și corect datele prevăzute de formular și se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format de hârtie, direct laregistratura organului fiscal, în speță administrațiile județene, sau prin poștă, cu confirmare de primire.
Formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii, respectiv în baza unui certificat digital calificat sau prin serviciul „Spațiul Privat Virtual”, în situația în care contribuabilii persoane fizice sunt înregistrați ca utilizatori ai acestui serviciu.
În situația în care formularul 230 a fost completat de împuternicit se va anexa împuternicirea în original sau în copie legalizată și conform prevederilor art. 18 din Codul de procedură fiscală.

Formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”  poate fi descărcat gratuit accesând link-ul:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D230_OPANAF_3695_2016.pdf.

Publicat la Wed, 07 Feb 2018 09:02:18 +0000

Administraţie

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More